ПриватМаркет – Площадка для торговли товарами и услугами клиентов ПриватБанка

Договір публічної оферти

3.12.13. Надання послуг на платформі ПриватМаркет.

 • 3.12.13.1. Надання інформаційних послуг на інтернет-платформі ПриватМаркет (b2c)

Терміни і поняття:

 • Інтернет-платформа ПриватМаркет - інтернет-ресурс (інтернет-сайт), доступний за адресою http://privatmarket.ua, який використовується для розміщення в мережі Інтернет інформації про пропоновані юридичними особами та фізичними особами-підприємцями (далі - Клієнт) товарах, роботах і / або послуги і їх продажу в розстрочку або за повну вартість.
 • Організатором цього інтернет-ресурсу і виконавцем послуг є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК».
 • Інтернет-магазин - веб-сайт Клієнта, який пропонує до реалізації товар, роботу і / або послугу і використовує Інтернет для пропозиції товарів / робіт / послуг.
 • Панель управління - веб-додаток для Клієнта, доступне для використання після авторизації в системі інтернет-платформи ПриватМаркет за допомогою окремого логіна і пароля, який дозволяє керувати торговими пропозиціями і оновлювати контактну інформацію. В панелі управління знаходиться інформація про Клієнта, а також статистична та інша інформація. Панель управління не є власністю Клієнта.
 • Посилання - інтернет-адреса, провідний на сторінку, яка містить опис і можливість його покупки в розстрочку або за повну вартість.
 • Інформаційні матеріали - дані, що передаються Клієнтом Банку з використанням формату передачі даних XML, які задовольняють вимоги щодо формування цих даних і розміщені в Додатку1
 • Покупець - фізична особа, яка є Користувачем платформи ПриватМаркет, і здійснює покупки товарів, робіт і / або послуг, пропонованих Клієнтом.
 • Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалося на інтернет-платформі ПриватМаркет і виступає в як продавець або покупця.

3.12.13.1.1. Предмет договору

 • 3.12.13.1.1.1. Банк (Виконавець) приймає на себе зобов'язання по надання Клієнту (Замовнику) в мережі Інтернет місця на інтернет- платформі ПриватМаркет для розміщення інформації (далі - послуги) про пропонованих Клієнтом (юридичною особою і фізичною особою підприємцем) товарах, роботах і / або послуги та їх продажу в розстрочку або за повну вартість.
 • 3.12.13.1.1.2. Виконавець бере на себе зобов'язання в наданні послуг зі створення власного сайту в мережі Інтернет на порталі http://privatmarket.ua; або реєстрації зовнішнього інтернет-сайту і його оформлення з використанням платформи ПриватМаркет, а також розміщення реклами в мережі Інтернет (далі - Послуги), відповідно до обраного і оплаченого Замовником платним пакетом послуг (далі - Тарифом).
 • 3.12.13.1.1.3. Крім надання послуг відповідно до платним пакетом послуг, на підставі окремих домовленостей Сторін, Виконавець може надавати Замовнику додаткові послуги по наповненню і просуванню створеного сайту на ПриватМаркет.

3.12.13.1.2. Порядок надання послуг

 • 3.12.13.1.2.1. Обов'язковою умовою надання послуг інтернет- платформою ПриватМаркет є прийняття та дотримання Клієнтом всіх прав і обов'язків, встановлених Умовами та Правилами надання банківських послуг (далі - Умови та Правила);
 • 3.12.13.1.2.2. Банк приступає до надання послуг не раніше повного виконання

Клієнтом наступних умов:

 • - Клієнт приєднався до Умов та Правил надання банківських послуг на підставі ст.634 Цивільного кодексу України;
 • - Клієнт надав інформаційні матеріали, відповідні вимогам даних Умов та Правил, а також Додатка 1;
 • - Клієнт вказав свої контактні дані (телефони, e-mail, що діють філії, умови доставки), які будуть розміщуватися на інтернет-платформі ПриватМаркет для інформування потенційних покупців.

3.12.13.1.3. Права та обов'язки сторін

 • 3.12.13.1.3.1. Клієнт має право:

  • - доступу до даних статистики через панель управління в установленому порядку;
  • - змінювати інформаційні матеріали в будь-який час з дотриманням всіх встановлених Умов та Правил;
  • - призупинити та / або припинити розміщення інформаційних матеріалів, направивши відповідне повідомлення на адресу електронної пошти Банку info@privatmarket.ua з адреси електронної пошти Клієнта, зазначеного їм при реєстрації.
 • 3.12.13.1.3.2. Клієнт зобов'язується виконувати наступні умови:

  • - не розміщувати на Платформі інформацію про товари і послуги, (в тому числі, але не виключно) поширення, реклама, збут, демонстрація яких заборонені законодавством (в тому числі, але не виключно забороняється розміщення інформації про товари сексуального чи еротичного характеру, зброї і пр.)
  • - здійснювати експорт інформаційних матеріалів з дотриманням технічних вимог, визначених у Додатку 1
  • - надавати інформаційні матеріали, зміст яких відповідає поточним пропозицій Клієнта;
  • - забезпечити працездатність інформаційного матеріалу інтернет-магазина, який розміщений на інтернет-платформі ПриватМаркет;
  • - забезпечити оперативне відвантаження товару вантажоодержувачу;
  • - оплачувати послуги відповідно до умов цього Договору.

3.12.13.1.3.3. Банк має право:

 • - отримати плату за свої послуги;
 • - призупинити або припинити надання послуг за цим Договором у випадках порушення Клієнтом строків оплати послуг і / або в разі виявлення невідповідності рекламних матеріалів вимогам законодавства та / або вимогам Додатка 1
 • - призупинити або припинити надання послуг за цим Договором у випадках підозри або виявлення шахрайських дій Клієнта, спрямованих на отримання вигоди шляхом використання вузьких місць або технічних несправностей Інтернет-платформи ПриватМаркет / кур'єрської служби.
 • - здійснювати перевірку наданих Клієнтом інформаційних матеріалів на відповідність вимогам законодавства Умов та Правил, а також Додатки 1 Вимоги до оформлення прайс-листів як до початку надання послуг, так і в будь-який момент після початку надання послуг;
 • - на підставі ст.634 Цивільного кодексу України в будь-який момент за своїм розсуд внести зміни до Умов та Правил.

3.12.13.1.3.4. Банк зобов'язаний:

 • - надавати послуги відповідно до умов цього Договору та додатками до нього;
 • - забезпечити працездатність публічної і адміністративної частини інтернет-платформи ПриватМаркет;
 • - надавати інформаційну підтримку Клієнту на його запит ході надання послуг;
 • - протягом терміну дії Договору докладати всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок в разі їх виникнення;
 • - здійснювати переказ грошових коштів за товар Клієнту на рахунок, вказаний при реєстрації на ПриватМаркет:
 • - за вирахуванням комісії 2,75% від повної вартості товару в разі продажу товару за повну вартість або по "Миттєвою розстрочення";
 • - за вирахуванням комісії 2,75% від платежу і комісії за сервіс "Оплата частинами" в залежності від кількості платежів згідно з Тарифами в разі продажу через сервіс "Оплата частинами".

3.12.13.1.4. Вартість послуг і порядок у взаєморозрахунках

 • 3.12.13.1.4.1. Вартість послуг Банку визначається відповідно до даних статистики Банку, розміщеної на інтернет-платформі ПриватМаркет і доступною в панелі управління Клієнта, і становить:
  • - 2,75% від повної вартості товару в разі продажу товару за повну вартість або по "Миттєвою розстрочення";
  • - 2,75% за платіж + комісія за обслуговування "Оплата частинами" в залежності від кількості платежів згідно з Тарифами в разі продажу товару через сервіс "Оплата частинами".
 • 3.12.13.4.2. Оплата послуг Банку здійснюється безготівковим розрахунком в гривнях шляхом утримання комісій, зазначених в п. 3.12.13.4.1., при здійсненні переказу грошових коштів за товар на поточний рахунок Клієнта протягом операційного робочого дня після отримання товару покупцем.
 • У вартість входить:

  • - розміщення необмеженої кількості товарних позицій;
  • - оновлення прайс-листів у міру необхідності, але не менше одного разу на день;
  • - надання докладної статистики з продажу товарів.

3.12.13.1.5. Прийом і передача наданих послуг. Умови повернення та доставки.

 • 3.12.13.1.5.1. Банк щомісяця (кожного 1-го числа місяця, наступного за звітним) і / або в останній день надання послуг за Договором в панелі управління Клієнта формує статистичні дані відповідно до об'ємом фактично наданих послуг за звітний період.
 • 3.12.13.1.5.2. Якщо Клієнт не згоден зі статистичними даними, наданими Банком за звітний період, він повинен відправити Банку мотивовану відмову протягом 5 календарних днів місяця, що настає за звітним.
 • 3.12.13.1.5.3. У разі повернення покупцем товару неналежної якості або товару належної якості, проте не відповідає за кількістю, комплектації, розміру, фасону та ін., товару, вказаною в заявці, Клієнт здійснює прийом такого товару. При цьому Клієнт доручає Банку здійснити повернення коштів покупцеві з поточного рахунку Клієнта, зазначеного їм при реєстрації на платформі ПриватМаркет, а також зобов'язується підтримувати позитивний залишок на своєму рахунку для списання грошових коштів в необхідному розмірі з моменту підтвердження їм повернення і до перерахування покупцеві коштів (протягом 5 операційних робочих днів).
 • 3.12.13.1.5.4. При поверненні товару згідно п.3.12.13.5.3. взаєморозрахунки здійснюються в такий спосіб:
  • - Якщо оплата проводилася за повну вартість або через сервіс "Миттєва розстрочка ", Клієнт доручає Банку здійснити повернення коштів покупцеві в повному обсязі вартості товару шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Клієнта, зазначеного їм при реєстрації на платформі ПриватМаркет, на рахунок покупця;
  • - Якщо оплата проводилася через сервіс "Оплата частинами", Клієнт доручає Банку здійснити повернення коштів покупцеві в повному обсязі вартості товару шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Клієнта, зазначеного їм при реєстрації на платформі ПриватМаркет, на рахунок покупця, при цьому договір на ОЧ скасовується для відшкодування покупцеві комісії за сервіс "Оплата частинами";
  • - У разі відмови покупця від замовлення йому повертається вартість товару за винятком оплати за доставку товару (за логістичні послуги) протягом 5 робочих днів з моменту підтвердження покупцем повернення;
  • - Компенсація коштів Замовнику за оплату логістичних послуг з прийому повернення товару здійснюється в індивідуальному порядку, за умови, що платником цих послуг був Замовник. Компенсація можлива у виняткових випадках, якщо виявлено вина Виконавця. Для цього Замовник надає Виконавцю копію накладної по відвантаженню повернення товару, суму компенсації і номер карти для компенсації коштів за відвантаження товару на адресу електронної пошти виконавця info@privatmarket.ua. Кожен повернення розглядається окремо. Рішення приймається в односторонньому порядку протягом 5 операційних робочий днів після надання замовником даних.

3.12.13.1.6. Відповідальність і обмеження відповідальності

 • 3.12.13.1.6.1. За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством України.
 • 3.12.13.1.6.2. Банк ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором:
  • - за будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Клієнта та / або третіх сторін незалежно від того, міг Банк передбачити можливість таких збитків чи ні;
  • - використання / неможливість використання Клієнтом та / або третіми особами будь-яких засобів і / або способів передачі / отримання інформаційних матеріалів і / або інформації;
  • - порушення авторських прав і / або прав інтелектуальної власності третіх осіб.
 • 3.12.13.1.6.3. Банк не несе відповідальності за збереження товарів крім тих випадків, коли товар доставляється на почтомат, який знаходиться в відділенні Банку.
 • 3.12.13.1.6.4. Банк не несе відповідальності за збереження товарів в почтомате відділення, якщо їх збереження стала неможливою в результаті дії непереборної сили.
 • 3.12.13.1.6.5. Банк не несе відповідальності за втрату, псування, недоставку або несвоєчасну доставку товару кур'єрською службою.
 • 3.12.13.1.6.6. Клієнт несе відповідальність в повному обсязі:
  • - за дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, про інтелектуальну власність, про конкуренції, але не обмежуючись перерахованим, відносно змісту і форми матеріалів, на які Клієнт встановлює посилання в інформаційних матеріалах. Клієнт зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо інформаційних матеріалів, в зв'язку з їх розміщенням за Договором, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Банку в зв'язку з претензіями і позовами, підставою для пред'явлення яких виявилося розміщення інформаційних матеріалів Клієнта за Договором. якщо зміст, форма та / або розміщення інформаційних матеріалів Клієнта по Договором стало основою для пред'явлення до Банку приписів щодо сплати штрафних санкцій з боку державних органів, Клієнт зобов'язується за вимогу Банку надати йому всю запитувану інформацію, що стосується розміщення та змісту інформаційних матеріалів, сприяти Банку у врегулюванні приписів, а також відшкодувати всі збитки (включаючи витрати по сплаті штрафів), завдані Банку внаслідок пред'явлення йому приписів у результаті розміщення інформаційних матеріалів Клієнта;
  • - за достовірність відомостей, зазначених Клієнтом при реєстрації на інтернет-платформі ПриватМаркет і достовірність відомостей, зазначених у інформаційних матеріалах;
  • - за збереження і конфіденційність реєстраційних даних (логін і пароль). Всі дії, вчинені щодо розміщення інформаційних матеріалів через панель управління з використанням логіна і пароля Клієнта, вважаються здійсненими Клієнтом. Клієнт самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, вчинені з використанням логіна і пароля Клієнта.

3.12.13.1.7. Форс-мажор

 • 3.12.13.1.7.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання буде наслідком обставин непереборної сили (повінь, пожежа, землетрус і інші стихійні лиха, дії уряду, військові дії, прийняття нормативних документів). При цьому термін виконання зобов'язань пропорційно відкладається на час дії відповідного обставини непереборної сили.
 • 3.12.13.1.7.2. Сторона, для якої утворилася неможливість виконання зобов'язань в строк, зобов'язана повідомити про настання, передбачуваному \ терміні дії і припинення форс-мажорних обставин інший стороні не пізніше 10 днів з моменту їх настання або припинення в письмовій формі. Підтвердженням форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

3.12.13.1.8. Термін дії договору та порядок його розірвання

 • 3.12.13.1.8.1. Договір набуває чинності з моменту заповнення Клієнтом даних в кабінеті ПриватМаркет в інтернет-платформі ПриватМаркет, а в частині початку надання послуг з боку Банку - з моменту надання інформаційних матеріалів Клієнтом.
 • 3.12.13.1.8.2. Договір діє один календарний рік. Якщо жодна зі сторін Договору не менше ніж за 15 днів до закінчення терміну дії Договору не повідомить іншу сторону про його розірвання, то Договір вважається укладеним на тих же умовах ще на один календарний рік.
 • 3.12.13.1.8.3. Договор может быть расторгнут:
  • - за згодою сторін в будь-який час;
  • - Клієнтом в односторонньому порядку з обов'язковим письмовим повідомленням Банку за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору. Датою розірвання Договору буде вважатися дата розірвання, зазначена в повідомленні Торговця;
  • - Банком в односторонньому порядку з обов'язковим письмовим повідомленням Клієнта за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору. Датою розірвання Договору буде вважатися дата розірвання, зазначена в повідомленні Виконавця;
  • - з інших підстав, передбачених даними Умовами та Правилами.

3.12.13.1.9. Інші умови

 • 3.12.13.1.9.1. Сторони погоджуються, що в цілях Договору, зокрема для визначення кількості продажів і вартості послуг, з початку періоду надання послуг використовуються виключно дані статистики Банку, розміщені в панелі управління інтернет-платформи ПриватМаркет.
 • 3.12.13.1.9.2. Клієнт погоджується, що зміни і / або доповнення чинній редакції Умов та Правил вносяться Банком в односторонньому порядку без узгодження з Клієнтом у випадках, не заборонених законодавством. Клієнт зобов'язаний самостійно регулярно перевіряти Умов та Правил на предмет їх зміни і / або доповнення. Якщо Клієнт не згоден зі змінами та / або доповненнями до Умов та Правил, він зобов'язаний письмово повідомити Виконавця про намір розірвати Договір. Письмове повідомлення, отримане Банком від Клієнт в неприйнятті останнім змін і / або доповнень в Умовах та Правилах, є підставою для припинення дії Договору з таким Клієнтом.
 • 3.12.13.1.9.3. Щоб Банк мав право публікувати відомості, надані Клієнтом, Клієнт надає Банку чинне повсюдно, безвідкличне, субліцензійних право використання, публікації, збору, демонстрації, копіювання, дублювання, відтворення щодо авторських прав, публікацій і баз даних, які має Клієнт, а також щодо наданих їм відомостей, текстових повідомлень, графічних зображень, фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Клієнтом Виконавцю безкоштовно і безстроково. При цьому Клієнт зберігає всі права власності на розміщену інформацію. Крім перерахованого вище, Клієнт дає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам інтернет платформи ПриватМаркет.
 • 3.12.13.1.9.4. Будь-які повідомлення за Договором можуть спрямовуватися однією стороною іншій стороні:
  • a) по електронній пошті - на адресу електронної пошти Клієнта, вказану ним при реєстрації, з адреси електронної пошти Банку info@privatmarket.ua; а також на адресу електронної пошти Банку info@privatmarket.ua з адреси електронної пошти Клієнта, зазначеного їм при реєстрації;
  • б) Укрпоштою з повідомленням про вручення або кур'єрською службою з підтвердженням доставки.

3.12.13.1.10. Вимоги до оформлення прайс-листів.

 • 1. Умови розміщення прайс-листа. Якщо прайс-лист буде відповідати розділів 2, 3 даного Додатка, він буде розміщений в той же день. Якщо прайс-лист не буде відповідати зазначеним вимогам і зразкам, а також якщо структура і / або формат прайс-листа будуть змінені без попереднього повідомлення, Виконавець не гарантує повне і коректне розміщення товарних пропозицій на сайті.
 • 2. Правила прийому прайс-листів.
  • 2.1. До обробці приймаються файли у форматі, який представлений в "макет оформлення".
  • 2.2. Наданий прайс-лист повинен відповідати тематиці і профілем сайту.
  • 2.3. Прайс-листи повинні містити достовірну інформацію та відповідати реальному поточному пропозицією Клієнта.
  • 2.4. Якщо прайс-лист не відповідає справжнім правилам, Виконавець залишає за собою право відмовити в його публікації.
  • 2.5. Виконавець залишає за собою право не публікувати на сайті товарні пропозиції Клієнта при відсутності відповідної рубрики в каталозі сайту.
 • 3. Вимоги до оформлення прайс-листів.
 • Допустимі формати файлів:
  • YML - (Yandex Market Language) стандарт, розроблений Яндексом для прийняття і розміщення інформації в базі даних Яндекс.Маркет. YML заснований на стандарті XML (XML DTD). Єдиний формат представлення даних дозволяє швидко і якісно обробляти надану магазинами інформацію про товари і послуги.
  • CSV - дає можливість формувати прайс-листи з будь-яких баз даних або електронних таблиць за допомогою різних конверторів. Цей спосіб підходить для магазинів, які не можуть використовувати YML або Excel.
  • Excel - дозволяє завантажувати в ПриватМаркет файли створені в популярному редакторі електронних таблиць Microsoft Excel. Цей спосіб підходить для магазинів, які не можуть налаштувати автоматичний експорт пропозицій в YML.
 • Формат YML
 • Товарна позиція повинна містити наступні поля:
  • - категорія товару,
  • - назва товару,
  • - ціна в гривнях (або ціна в у.о. з обов'язковим зазначенням курсу перерахунку),
  • - номер моделі у вашій базі даних (id повинен бути унікальним і незмінним від завантаження до завантаження прайса),
  • - посилання на картинку відповідного товарного пропозиції.
  • - посилання на відповідну сторінку товару на вашому сайті (url).
  • - короткий опис товару (до 150 символів)
  • - можливість доставки товару (елемент delivery)
 • Кінцева категорія, до якої віднесено товар в прайс-листі, повинна відповідати рубрикатором ПриватМаркет.
 • Детальніше про вимоги для прайса:
  • - Невідповідність специфікаціям XML. Перевірити можна, змінивши розширення на .xml і подивитися в браузері або перевірити через валідатор;
  • - Недотримання вимог до формату YML (елементи використовуються неправильно або не в тому порядку, є порожні, відсутні обов'язкові, зустрічаються неприпустимі символи);
  • - Не те кодування. Приймаються UTF-8 і windows-1251;
  • - Повторюються id (він на те й айди, щоб бути унікальним) або id = 0 (не повинен бути 0);
  • - Проблеми з URL (URL повинен бути унікальним, якщо для кількох товарів використовується 1 URL то можна або видалити всі посилання з прайсу або зробити їх унікальними);
  • - Блок <currencies> повинен бути зазначений в гривні, якщо у Вас ціни у валюті, необхідно вказати курс перерахунку в гривні;
  • - У посиланнях на пропозиції не повинно бути utm міток;
  • - У Блоці <url> не повинно бути текстових, або числових значень, приймається тільки посилання, якщо посилання немає то залиште значення порожнім або приберіть <url></url>.

Макет оформлення:


<yml_catalog date="2016-03-10 00:00">
<shop>
  <name>shop.ua</name>
  <company>shop</company>
  <url>https://shop.ua</url>
  <email>info@shop.ua</email>
  <currencies>
    <currency id="UAH" rate="1"/>
    <currency id="USD" rate="26.50"/>
  </currencies>
  <categories>
    <category id="10">Категорія</category>
  </categories>
  <offers>
    <offer id="1">
      <name>Назва</name>
      <url>https://shop.ua</url>
      <price>900</price>
      <partCount>3</partCount>
      <partType>PP</partType>
      <sale>hc</sale>
      <currencyId>UAH</currencyId>
      <categoryId>10</categoryId>
      <picture>https://shop.jpg</picture>
      <description>опис</description>
      <vendor>Виробник</vendor>
      <vendorCode>000013784</vendorCode>
      <country_of_origin>Україна</country_of_origin>
      <delivery>false</delivery>
    </offer>
  </offers>
</shop>
</yml_catalog>
                
ЕлементОпис
Кодування файлу XML

<?xml version="1.0" encoding="Назва кодування"?>

Можливі значення: windows-1251, UTF-8.

Загальний заголовок

<yml_catalog date="2016-03-01 10:00">,

приклад:

<yml_catalog date="2016-03-01 10:00">
<shop>...</shop>
</yml_catalog>

XML - документ може містити тільки один кореневий елемент. Формат YML як кореневий використовує елемент <yml_catalog>. Атрибут date елемента <yml_catalog> повинен відповідати даті і часу генерації YML-файлу на стороні магазину.

<shop>

Містить опис магазина і його товарних пропозицій. Обов'язковий елемент.

<name>

Назва магазину. Обов'язковий елемент.

<company>

Повне найменування компанії. Обов'язковий елемент.

<url>

URL сторінки магазину. Обов'язковий елемент.

Список курсів валют магазину

<currencies>

Елемент <currencies> задає список курсів валют магазину.

Кожна з валют описується окремим елементом <currency>.

<currency id="Валюта" rate="Множитель курса"/>,

приклад:

<currencies>
<currency id="UAH" rate="1"/>
<currency id="USD" rate="27"/>
<currency id="EUR" rate="NBU"/>
</currencies>

Множник курсу використовується для перерахунку ціни в зазначену валюту. Можливі варіанти валют: UAH, EUR, USD.

Множник курсу вказує співвідношення між вартістю цієї валюти і основної валюти, взятої за одиницю (валюта, для якої rate = 1).

Групи товарів
<categories>

В елементі <categories> міститься список категорій магазину.

Кожна категорія описується окремим елементом <category>

<category id="id категорії">
Назва категорії
</category>

Ідентифікатор категорії повинен бути унікальним позитивним цілим числом. Ні в одній категорії параметр id не може дорівнювати 0. Якщо елемент <parentId> не вказано, то категорія вважається кореневою.

<category id="1">Назва категорії</category>

<category id="2" parentId="1">Назва категорії</category>

id — ідентифікатор вашої категорії товарів.

parentId — ідентифікатор вищою за ієрархією (батьківської) категорії товарів.

Товари

<offers>

В елементі <offers> міститься список товарних пропозицій магазинів.

Кожне товарна пропозиція описується окремим елементом <offer>.

<offers>

<offer id="125" type="vendor.model" available="true">

</offer>

В атрибуті id вказується ідентифікатор товарної пропозиції. Атрибут може містити тільки цифри і латинські букви.

type - Тип опису наприклад: type="vendor.model"

Параметр "available" використовується для вказівки статусу наявності товару.

Значення «true» відповідає статусу товару «В наявності», значення «false» - статусу «Під замовлення».

Якщо в даному полі порожньо - товар буде імпортовано в статусі «Ні в наявності».

<name>Назва товару</name>

Назва товару. Обов'язкове поле

<typePrefix>Телевізор</typePrefix>

Тип / категорія товару («мобільний телефон», «телевізор»). Необов'язковий елемент.

<categoryId>123</categoryId>

Ідентифікатор категорії товару, присвоєний магазином (ціле число). Товарна пропозиція може належати тільки одній категорії. Обов'язковий елемент.

<price>1000</price>

Ціна товарної пропозиції. Обов'язковий елемент.

<oldprice>1100</oldprice>

Стара ціна на товар, яка обов'язково повинна бути вище нової ціни (<price>).

Параметр <oldprice> необхідний для автоматичного розрахунку знижки на товар.

<currencyId>UAH</currencyId>

Ідентифікатор валюти товару (UAH, USD, EUR). Для коректного відображення ціни в національній валюті необхідно використовувати ідентифікатор (UAH) з відповідним значенням ціни. Обов'язковий елемент.

<picture>ссылка</picture>

Посилання на картинку відповідного товарного пропозиції. Необов'язковий елемент.

<vendorCode>Код</vendorCode>

Код товару (вказується код виробника). Необов'язковий елемент.

<country_of_origin>Країна виробник</country_of_origin>

Країна виробник Необов'язкове поле.

<param name="Назва характеристики & quot; unit = & quot; Одиниця виміру значення & quot; & gt; Значення характеристики товару</param>

<param name="Потужність" unit="Вт">100</param>

<param name="Вага" unit="кг">50</param>

Елемент призначений для вказівки характеристик товару. Для опису кожного параметра використовується окремий елемент <param>

<description>Опис товару</description>

Опис товарної пропозиції. Заборонено використовувати HTML-теги Необов'язковий елемент.

<model>Назва моделі</model>

Назва моделі товару. Необов'язковий елемент.

<delivery>Значення</delivery>

Елемент дозволяє вказати можливість доставки відповідного товару.

Можливі значення:

 • false — овар не може бути доставлений;
 • true — товар доставляється

Необов'язковий елемент.

<delivery-options>
<option cost="50" days="1"/>
</delivery-options>

атрибут cost — вартість доставки;

атрибут days — термін доставки в робочих днях;

<partType>PP</partType>

<partCount>3</partCount>

Товар доступний в кредит:

 • PP - оплата частинами
 • partCount - кількість платежів

<sale>hc</sale>

Товар доступний за програмою "Теплі кредити" (за умови обов'язкової наявності блоку "Оплата частинами").

Формат Excel, CSV

Товарна позиція повинна містити наступні поля:

 • Рубрикація для товара (для бізнесу або приватних осіб)
 • Категорія товару
 • Назва товару
 • Опис товару
 • Наявність (В наявності - "1", Під замовлення - "0". Якщо параметр не вказано, використовується значення за замовчуванням - "Під замовлення")
 • Видимість (Показувати - 1 / Чи не показувати - 0)
 • Роздрібна ціна
 • Кількість платежів Оплати Частинами (якщо ви використовуєте цей сервіс)
 • Оптова ціна
 • Мінімальна кількість для опту
 • Одиниця виміру (шт., Тисяча, т, кг, г, куб.м.,)
 • Посилання на зображення
 • Акція по цьому продукту (якщо є)
 • Посилання на товар на вашому сайті
 • Товар доступний за програмою "Теплі кредити"

Макет оформлення

Рубрикація (0 - b2c good, 1 - b2b good, 2 - b2b service)КатегоріяНазва товаруОпис товаруНаявність (в наявності - 1 / під замовлення - 0)Видимість (Показувати - 1 / Чи не показувати - 0)Роздрібна цінаКількість платежів в ОЧ (якщо 0 - немає ОЧ)Оптова цінаМінімальна кількість для оптуОдиниця виміруПосилання на зображенняАкція по цьому продукту (якщо є)Ссылка на товар (b2c)sale
0Смартфони і мобільні телефониiPhone SEКращий телефон1199993

https://content.it4profit...

http://hotline.ua/mobile...

hc

3.12.13.2. Розміщення повідомлень і проведення тендерів / торгів на інтернет-платформі ПриватМаркет (b2b)

3.12.13.2. Розміщення повідомлень і проведення тендерів / торгів на інтернет-платформі ПриватМаркет (b2b)

3.12.13.2. Проведення тендерів / торгів на інтернет-платформі ПриватМаркет

 • Терміни і поняття:
  • Система електронних закупівель (далі - Система) - програмний комплекс на порталі, призначений для автоматизації відбору Постачальників товарів, визначених Закупником, шляхом проведення електронного реверсивного аукціону або конкурсу і пропозицій.
  • Система складається з бази даних, модуля електронного реверсивного аукціону.
  • Система також підключена до платформи державних закупівель Prozorro.org.
  • Закупник (Замовник) - юридична особа або підприємець, який є Користувачем Системи, що бере участь в Системі електронних закупівель, у якого є потреба у закупівлі товарів і послуг.
  • Учасник (Постачальник) - юридична особа або підприємець, який є Користувачем Системи і подав у електронному вигляді пропозицію для участі в електронних закупівель, оголошених Закупником.
  • Користувач - юридична особа або підприємець, яка зареєструвалася на Порталі і є учасником електронних закупівель в якості Закупника або Учасника.
  • Електронні комерційні закупівлі (далі - електронні закупівлі) - закупівлі товарів та послуг, визначених Закупником шляхом участі в Системі електронних закупівель.
  • Портал - інтернет-сайт Банку https://privatmarket.ua/business/tenders, який дає можливість закупівельники і Учасникам використовувати сервіси Системи електронних закупівель.
  • Електронний реверсивний аукціон - процес зниження ціни пропозицій учасників з найвищою до найнижчої, який проводиться в три раунди.
  • Під час електронного реверсивного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації щодо цін, запропонованих учасниками, і їх місцезнаходження.
  • Конкурс пропозицій - можливість здійснювати електронні закупівлі шляхом застосування процедури запиту (пошуку) цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів і послуг в системі.
  • Переможець - Учасник, обраний Закупником для укладення договору (контракту) за результатами аналізу пропозицій, представлених Учасниками електронних закупівель.
  • Особистий кабінет - розділ порталу, що дає можливість особі розміщувати необхідну інформацію в рамках проведення електронних закупівель. Для доступу в «Особистий кабінет» необхідно пройти обов'язкову процедуру реєстрації на порталі.
  • 3.12.13.2.1. Предмет договору
   • Предметом Договору є надання Банком послуг з реєстрації Клієнта, автоматичного розміщення, отримання і передачі інформації і документів під час проведення процедур комерційних і державних закупівель на інтернет-платформі ПриватМаркет.
 • 3.12.13.2.2. Порядок надання послуг
  • 3.12.13.2.21. Обов'язковою умовою надання послуг інтернет-платформою ПриватМаркет полягає в ухваленні й дотримання Клієнтом всіх прав і обов'язків, встановлених Умовами та Правилами надання банківських послуг (Далі - Умови та Правила);
 • 3.12.13.2.3. Права та обов'язки сторін
  • 3.12.13.2.3.1. Клієнт має право:
   • - доступу до даних статистики через панель управління в установленому порядку;
   • - змінювати інформаційні матеріали в будь-який час з дотриманням всіх встановлених правил і умов використання;
   • - призупинити та / або припинити розміщення інформаційних матеріалів, направивши відповідне повідомлення на адреса електронної пошти виконавця info@privatmarket.ua з адреси електронної пошти замовника, вказаної ним при реєстрації.
  • 3.12.13.2.3.2. Клієнт зобов'язується виконувати наступні умови:
   • - Дотримуватися порядок проведення торгів, предсмотрений п.3.12.13.2.10.
   • - оплачувати послуги відповідно до умов цього Договору.
  • 3.12.13.2.3.3. Банк має право:
   • - отримати плату за свої послуги;
   • - призупинити або припинити надання послуг за цим Договором у випадках порушення Клієнтом строків оплати послуг і / або в разі виявлення порушення Клієнтом при використанні платформи вимог законодавства (підтвердження замовлень більше 3х днів, прайс-лист не відповідає дійсності, продаж товарів, заборонених чинним законодавством, надання завідомо неправдивої інформації про товари, інші порушення умов Договору або законодавства);
  • 3.12.13.2.3.4. Банк зобов'язаний:
   • - надавати послуги Клієнту відповідно до цих Умов та Правил;
   • - забезпечити працездатність публічної і адміністративної частини інтернет-платформи ПриватМаркет;
   • - надавати інформаційну підтримку Клієнту на його запит ході надання послуг;
   • - протягом терміну дії Договору докладати всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок в разі їх виникнення;
  • 3.12.13.2.5. Прийом і передача наданих послуг.
   • 3.12.13.2.5.1. Банк щомісяця (кожного 1-го числа місяця, наступного за звітним) та / або в останній день надання послуг за Договором в панелі управління Клієнта формує статистичні дані відповідно до об'ємом фактично наданих послуг за звітний період.
   • 3.12.13.2.5.2. Якщо Клієнт не згоден зі статистичними даними, наданими Банком за звітний період, він повинен відправити Банку мотивовану відмову протягом 5 календарних днів місяця, що настає за звітним.
  • 3.12.13.2.6. Відповідальність і обмеження відповідальності
   • 3.12.13.2.6.1. За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством України.
   • 3.12.13.2.6.2. Банк ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором:
    • - за будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Клієнта та / або третіх сторін незалежно від того, міг Банк передбачити можливість таких збитків чи ні;
    • - использование/невозможность использования Клиентом и/или третьими лицами любых средств и/или способов передачи/ получения информационных материалов и/или информации;
    • - використання / неможливість використання Клієнтом та / або третіми особами будь-яких засобів і / або способів передачі / отримання інформаційних матеріалів і / або інформації;
    • - порушення авторських прав і / або прав інтелектуальної власності третіх осіб. 3.12.13.2.6.3. Клієнт несе відповідальність в повному обсязі:
    • - за дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, про інтелектуальну власності, про конкуренцію, але не обмежуючись перерахованим, відносно змісту і форми матеріалів, на які Клієнт встановлює посилання в інформаційних матеріалах. Клієнт зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо інформаційних матеріалів, в зв'язку з їх розміщенням за Договором, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Банку в зв'язку з претензіями і позовами, підставою для пред'явлення яких виявилося розміщення інформаційних матеріалів Клієнта за Договором. Якщо зміст, форма та / або розміщення інформаційних матеріалів Клієнта за Договором стало основою для пред'явлення до Банку приписів щодо сплати штрафних санкцій з боку державних органів, Клієнт зобов'язується на вимогу Банку надати йому всю запитувану інформацію, що стосується розміщення та змісту інформаційних матеріалів, сприяти Банку у врегулюванні приписів, а також відшкодувати всі збитки (включаючи витрати по сплаті штрафів), завдані Банку внаслідок пред'явлення йому приписів у результаті розміщення інформаційних матеріалів Клієнта;
    • - за достовірність відомостей, зазначених Клієнтом при реєстрації на інтернет-платформі ПриватМаркет і достовірність відомостей, зазначених у інформаційних матеріалах;
    • - за збереження і конфіденційність реєстраційних даних (логін і пароль). Всі дії, вчинені в щодо розміщення інформаційних матеріалів через панель управління з використанням логіна і пароля Клієнта, вважаються здійсненими Клієнтом. Клієнт самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, вчинені з використанням логіна і пароля Клієнта.
  • 3.12.13.2.7. Форс мажор
   • 3.12.13.2.7.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання буде наслідком обставин непереборної сили (повінь, пожежа, землетрус і інші стихійні лиха, дії уряду, військові дії, прийняття нормативних документів). При цьому термін виконання зобов'язань пропорційно відкладається на час дії відповідної обставини непереборної сили.
   • 3.12.13.2.7.2. Сторона, для якої утворилася неможливість виконання зобов'язань в строк, зобов'язана повідомити про настанні, передбачуваний термін дії і припинення форс-мажорних обставин іншій стороні не пізніше 10 днів з моменту їх настання або припинення в письмовій формі. Підтвердженням форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.
  • 3.12.13.2.8. Термін дії договору та порядок його розірвання
   • 3.12.13.2.8.1. Договір набуває чинності з моменту заповнення Клієнтом даних в кабінеті ПриватМаркет в інтернет- платформі ПриватМаркет, а в частині початку надання послуг з боку Банку - з моменту надання інформаційних матеріалів Клієнтом.
   • 3.12.13.2.8.2. Договір діє один календарний рік. Якщо жодна зі сторін Договору не менше ніж за 15 днів до закінчення терміну дії Договору не повідомить іншу сторону про його розірвання, то Договір вважається укладеним на тих же умовах ще на один календарний рік.
   • 3.12.13.2.8.3. Договір може бути розірваний:
    • - за згодою сторін в будь-який час;
    • - Клієнтом в односторонньому порядку з обов'язковим письмовим повідомленням Банку за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору. Датою розірвання Договору буде вважатися дата розірвання, зазначена в повідомленні Торговця;
    • - Банком в односторонньому порядку з обов'язковим письмовим повідомленням Клієнта за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору. Датою розірвання Договору буде вважатися дата розірвання, зазначена в повідомленні Виконавця;
    • - з інших підстав, передбачених даними Умовами та Правилами.
  • 3.12.13.2.9. Інші умови
   • 3.12.13.2.9.1. Сторони погоджуються, що в цілях Договору, зокрема для визначення вартості послуг, з початку періоду надання послуг використовуються виключно дані статистики Банку, розміщені в панелі управління інтернет-платформи ПриватМаркет.
   • 3.12.13.2.9.2. Клієнт погоджується, що зміни і / або доповнення до чинної редакції Умов та Правил вносяться Банком в односторонньому порядку без узгодження з Клієнтом у випадках, не заборонених законодавством. Кліепнт зобов'язаний самостійно регулярно перевіряти Умов та Правил на предмет їх зміни і / або доповнення. якщо Клієнт не згоден зі змінами та / або доповненнями до Умов та Правил, він зобов'язаний письмово повідомити Виконавця про намір розірвати Договір. Письмове повідомлення, отримане Банком від Кліентв про неприйняття останнім змін і / або доповнень в Умовах і Правилах, є підставою для припинення дії Договору з таким Клієнтом.
   • 3.12.13.2.9.3. Будь-які повідомлення за Договором можуть спрямовуватися однією стороною іншій стороні:
    • a) по електронній пошті - на адресу електронної пошти Клієнта, вказану ним при реєстрації, з адреси електронної пошти Банку info@privatmarket.ua; а також на адресу електронної пошти Банку info@privatmarket.ua з адреси електронної пошти Клієнта, зазначеного їм при реєстрації;
    • б) Укрпоштою з повідомленням про вручення або кур'єрською службою з підтвердженням доставки.
  • 3.12.13.2.10. Порядок проведення торгів:
   • 3.12.13.2.10.1. Справжній порядок встановлює правила проведення електронних закупівель на порталі.
   • 3.12.13.2.10.2. Вся інформація, яка розміщується користувачами на порталі в рамках проведення електронних закупівель (включаючи оголошення про проведення закупівель, пропозиції учасників, інші документи необхідні для участі в закупівлях), повинна відповідати вимогам даних Умов та Правил.
  • 3.12.13.2.11. Порядок розміщення інформації Закупником:
   • 3.12.13.2.11.1. Для здійснення електронних закупівель на порталі Закупник укладає відповідний договір з адміністрацією порталу та проходить обов'язкову процедуру реєстрації на порталі.
   • 3.12.13.2.11.2. Закупнику надається можливість розміщувати на порталі оголошення, інформацію і документи, необхідні для проведення електронних закупівель.
   • 3.12.13.2.11.3. Закупник повинен заповнювати всі обов'язкові поля, розміщуючи достовірну і повну інформацію.
   • 3.12.13.2.11.4. Всі оголошення закупівельників про проведення закупівель на порталі повинні обов'язково містити наступну інформацію:
    • - найменування замовника, код ЄДРПОУ, місцезнаходження;
    • - найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора;
    • - кількість товарів;
    • - місце поставки товарів;
    • - термін поставки товарів;
    • - технічні вимоги до товару та спосіб їх підтвердження;
    • - вимоги до кваліфікації учасників та спосіб її підтвердження;
    • - іншу необхідну інформацію.
   • 3.12.13.2.11.5. Закупник може також розміщувати іншу необхідну інформацію для проведення електронних закупівель, в тому числі технічні вимоги до товару, вимоги до учасників закупівель, проект договору або істотні умови договору, викладені в окремому документі.
   • 3.12.13.2.11.6. Адміністрація порталу має право призупиняти доступ закупівельників до роботи в «Особистому кабінеті» в випадку нецільового використання порталу або при порушенні вимог цих Умов та Правил. Адміністрація порталу має право призупиняти доступ до роботи в «Особистому кабінеті» до моменту повного усунення допущених порушень.
  • 3.12.13.2.12. Порядок розміщення інформації учасником (постачальником)
   • 3.12.13.2.12.1. Для участі в електронних закупівель Учасник повинен пройти реєстрацію на порталі відповідно до цих Умов та Правил.
   • 3.12.13.2.12.2. Учасник може подавати свої пропозиції для участі в електронних закупівель.
   • 3.12.13.2.12.3. Учасник подає свою пропозицію, заповнюючи поля, обов'язкові для заповнення, і додаючи відповідні документи (при необхідності), при цьому учасник не обмежений в кількості пропозицій і їх умовах.
   • 3.12.13.2.12.4. Учасник може внести зміни в свою пропозицію до закінчення строку подання пропозицій, зазначеного в оголошенні про проведення електронних закупівель.
   • 3.12.13.2.12.5. Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації Учасників та / або відповідність товарів технічним вимогам, надаються закупнику Учасником-переможцем в разі, якщо така вимога було визначено в оголошенні про проведення закупівель.
  • 3.12.13.2.13. Зміна (доповнення) порядку
   • 3.12.13.2.13.1. Внесення змін (доповнень) до ладу, включаючи додатки до нього, проводиться адміністрацією порталу в односторонньому порядку.
   • 3.12.13.2.13.2. Всі зміни (доповнення), що вносяться до порядку, вступають в силу і стають обов'язковими для всіх осіб, які взяли умови порядку, з дати розміщення зміни (доповнення) редакції порядку на порталі або в даних Умовах і Правилах.
  • 3.12.13.2.14. Порядок проведення електронних закупівель
   • 3.12.13.2.14.1. Всі електронні закупівлі відкриті за складом учасників. У відкритих закупівлі має право взяти участь будь-які учасники торгів.
   • 3.12.13.2.14.2. Для оголошення закупівлі закупник формує в системі повідомлення про проведення закупівлі в формі електронного реверсивного аукціону або шляхом формування конкурсу пропозицій з додатком документації про проведенні електронних закупівель.
   • 3.12.13.2.14.3. Електронний реверсивний аукціон складається з наступних етапів:
    • - попереднє розміщення закупщиком повідомлення про електронний реверсивний аукціон в системі;
    • - розробка закупівельної документації та її затвердження;
    • - введення в систему інформації, необхідної для повідомлення про проведення аукціону;
    • - отримання цінових пропозицій від учасників (постачальників) системи;
    • - автоматичне співставлення цінових пропозицій учасників за ціновими значенням пропозицій;
    • - автоматичне визначення найкращої цінової пропозиції, визначення переможця та укладання договору між закупщиком і переможцем (поза системою) в письмовій формі або іншим способом, передбаченим чинним законодавством України.
   • 3.12.13.2.14.4. Конкурс пропозицій складається з наступних етапів:
    • - попереднє розміщення закупщиком повідомлення про конкурс пропозицій;
    • - розробка закупівельної документації та її затвердження;
    • - введення в систему інформації, необхідної для повідомлення про проведення аукціону;
    • - отримання пропозицій від учасників;
    • - отримання альтернативних пропозицій від учасників;
    • - в частині конкурсу пропозицій: вивчення пропозицій, альтернативних пропозицій (при їх наявності);
    • - подача остаточних пропозицій учасниками (в системі через редагування файлу (-ів) пропозицій) (при необхідності);
    • - вибір найкращої пропозиції закупщиком (виходячи з власних критеріїв оцінки пропозицій учасників) та підписання договору з переможцем (при необхідності).
   • 3.12.13.2.14.5. Вимоги до предмету закупівлі встановлюються закупщиком в документації про проведення електронних закупівель з урахуванням цього порядку.
   • 3.12.13.2.14.6. Всі користувачі на будь-якому етапі закупівлі має право знайти і переглянути інформацію про закупівлю.
   • 3.12.13.2.14.7. Замовник має право відмовитися від проведення закупівлі.
   • 3.12.13.2.14.8. Документи і відомості, що направляються у формі електронних документів через систему, можуть підписуватися електронним цифровим підписом (ЕЦП).
  • 3.12.13.2.15. Порядок реєстрації користувачів в Системі електронних закупівель:
   • 3.12.13.2.15.1. Для забезпечення доступу до участі в електронних закупівель на Порталі необхідно пройти процедуру обов'язковій реєстрації. Реєстрація здійснюється безкоштовно.
   • 3.12.13.2.15.2. Для реєстрації заявник (закупник або користувач) повинен заповнити анкету в електронному вигляді і надати відскановані копії статутних та реєстраційних документів.
   • 3.12.13.2.15.3. У разі прийняття рішення про реєстрацію на вказаний заявником адресу електронної пошти направляється повідомлення про реєстрацію, що містить ідентифікують заявника дані для доступу в «Особистий кабінет» (ім'я користувача і пароль).
   • 3.12.13.2.15.4. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації на вказаний заявником адресу електронної пошти надсилається повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови та її обґрунтуванням. після усунення зазначених підстав для відмови в реєстрації заявник має право повторно подати заяву на реєстрацію.
   • 3.12.13.2.15.5. З моменту подачі заяви на реєстрацію на порталі заявник вважається знайомим з цим порядком і повністю прийняв вимоги і процедури, зазначені в ньому.
   • 3.12.13.2.15.6. Реєстрація особи може бути припинена або анульована адміністрацією порталу в разі порушення зазначеною особою вимог цього порядку або порушення договірних зобов'язань (особа втрачає статус користувача системи).
  • 3.12.13.2.16. Тарифи по проведенню торгів:
   • 3.12.13.2.16.1. Ініціювання торгів Закупником (Замовником) проводиться безкоштовно.
   • 3.12.13.2.16.2. Участь в торгах Учасника (Постачальника) проводиться на наступних умовах:
    • 3.12.13.2.16.2.1. За участю в торгах по державних закупівлях системи Prozorro.org і комерційним закупівель Rialto:
    • 3.12.13.2.16.2.2. За торгів до 20 000 грн - 17 грн;
    • 3.12.13.2.16.2.3. За торгів від 20 000,01 до 50 000 грн - 119 грн;
    • 3.12.13.2.16.2.4.По торгів від 50 000,01 до 200 000 грн - 340 грн;
    • 3.12.13.2.16.2.5. За торгів від 200 000,01 до 1 000 000 грн - 510 грн;
    • 3.12.13.2.16.2.6. За торгів від 1 000 000,01 грн - 1 700.
   • 3.12.13.2.16.3. Учасник (Постачальник) доручає Банку провести списання зазначених комісій за кожну заявку на участь в торгах з його поточних рахунків. У разі відсутності коштів для списання комісії, списання може здійснюватися банком в Відповідно до розділу 3.2.1 цих Умов та Правил.